prima pagina  |   prezentare  |   proiecte  |   turism  |   contact |    email  |  

 

 

Biserici din sec. XVII situate pe raza orasului Brezoi

 

Biserica satului Cãlinesti - Bisericã de zid, cu pridvor. Constructia ei a început în anul 1750, dar din cauza unor inundatii puternice ce au afectat constructia , a fost sfintitã în 1778. Pãstreazã pictura originalã atât in interior cât si decoratiunile exterioare. Ctitorii sunt prezentati în costumele de epocã . Nu se cunosc numele pictorilor si nici cele ale constructorilor. Hramul bisericii este "Sf. Parascheva". Biserica a iesit din cult încã din 1946 si de atunci a fost in plin proces de degradare. In acest moment se fac lucrãri de restaurare a picturii si de consolidare a constructiei. Biserica se aflã pe lista monumentelor istorice din jud . Vâlcea.


 

Biserica satului Proieni - sfintitã la 1785, legenda spune cã pe locul uneia mult mai vechi, în care se cãsãtorise Mihai Viteazul, este în cult si astãzi. Hramul bisericii este "Duminica Tuturor Sfintilor". Constructia de zid, cu pridvorul adãugat în anul 1812, pãstreazã pictura originalã. Astãzi se încearcã restaurarea picturii, existând un proiect aprobat în acest sens.

 

 

Biserica de lemn din Brezoi - ridicatã de mosnenii satului Brezoi la 1789, se aflã în plin proces de degradare, datoritã faptului cã lemnul constructiei este infestat . S-au desfãsurat lucrãri pentru salvarea ei de cãtre studenti ai facultãtii de arte si arhitecturã din Bucuresti, cu sprijinul Fundatiei C.D.L. Brezoi. Hramul bisericii este "Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului". Se pastreazã încã multe fresce deosebit de interesante
© 2007 - Fundatia Comunitatea pentru Dezvoltare Locala Brezoi
Conditii legale
Aceasta pagina web este finantata de Uniunea Europeana prin PHARE.