prima pagina  |   prezentare  |   proiecte  |   turism  |   contact |    email  |  Fundatia Comunitatea pentru Dezvoltare Locala BREZOI


    Fundatia “Comunitatea pentru Dezvoltare Locala Brezoi” a fost înfiintata la data de 7 august 1996, având drept scop determinarea, elaborarea si ducerea la îndeplinire a programelor pentru dezvoltarea comunitatii locale în toate sectoarele vietii economice, sociale si culturale. Membrii fondatori sunt atât persoane juridice, cum ar fi Primaria Orasului Brezoi, Liceul Teoretic Brezoi, asociatii profesionale-Sindicatul muncitorilor forestieri, Parohiile Ortodoxa si Catolica, inteprinderi locale si judetene cât si persoane fizice.
    Fundatia este deschisa tuturor institutiilor si inteprinderilor locale asigurând proiectarea de programe concrete pentru dezvoltarea comunitatii locale pe termen scurt, mediu si lung.În vederea atingerii obiectivelor urmarite, Fundatia trebuie sa mobilizeze resursele existente pe plan local, national si chiar international, sa promoveze legaturi cu orice program national si international, sa asigure servicii de consultanta, informare si training în diferite domenii.
    În perioada 1996/1997, Fundatia a implementat un Program de Masuri active de combatere a somajului în zona (PAEM).În cadrul acestui program s-au pus bazele unui “Parc al Traditiilor”construind în acest scop doua case ce au reprezentat ateliere de instruire pentru prelucrarea lemnului, producerea de mobilier din rachita, tesut covoare si broderii traditionale.

    În urma programului PAEM, peste 150 persoane au fost instruite, unele dintre ele si-au continuat activitatea ca întreprinzatori particulari sau au înfintat asociatii familiale. În acelas timp Fundatia a primit numeroase comenzi pentru produsele fabricate în propriile ateliere sau în cele ale mestesugarilor locali.
    Fundatia dispune de spatii de productie si birouri în cadrul celor doua case construite, având o capacitate totala de 180mp. De asemenea, Fundatia dispune de echipamente de birou, cum ar fi computere, faxuri, retroproiectoare, etc. si masini de lucru pentru prelucrarea lemnului si lânii.
    Fundatia “Comunitatea pentru Dezvoltare Locala” Brezoi colaboreaza si este serios sprijinita de institutiile administratiei publice locale si judetene, de centre si firme de consultanta.

Sus


"Brezoieni pentru Brezoi"

    În anul 2000 Fundatia pentru o Societate Deschisa Bucuresti a finantat la Brezoi proiectul “Brezoieni pentru Brezoi” în vederea valorificarii potentialului uman . În urma acestui proiect FCDL Brezoi si-a întinerit colectivul, astazi bazându-se pe 7 colaboratori permanenti si foarte multi voluntari. Consiliul de Administratie a coordonat în cadrul Fundatiei precedentele programe, fiind la curent cu procedurile specifice ale programelor Phare( implementarea si super vizarea). Acelasi lucru se poate spune despre echipa administrativa a Fundatiei.

Sus


“Educatie si Traditie”

    Începând cu 2000, în cadrul unui parteneriat cu CNA Veneto-Euro In Consulting Italia, s-a realizat în cadrul Liceului Teoretic Brezoi o noua structura de învatamânt profesional pentru impulsionarea prelucrarii superioare a lemnului pe Valea Lotrului: proiectul “Educatie si Traditie”

Sus


”Brezoi, pol turistic si cultural”

    În perioada septembrie 2000-septembrie 2001 Fundatia implementeaza un proiect finantat Phare-ANDR ,”Brezoi, pol turistic si cultural” prin care se încearca promovarea potentialului turistic si cultural al zonei.

Sus


Meniu

Prezentare
Fundatia pentru o Societate Deschisa
Parteneriat
Phare-ANDR

© 2007 - Fundatia Comunitatea pentru Dezvoltare Locala Brezoi
Conditii legale
Aceasta pagina web este finantata de Uniunea Europeana prin PHARE.