prima pagina  |   prezentare  |   proiecte  |   turism  |   contact |    email  |  Proiectul ,,Brezoieni Pentru Brezoi”


    Proiectul s-a derulat în perioada ianuarie-septeptembrie 2000si a fost finantat de Fundatia pentru o Societate Deschisă - Bucuresti.
    Proiectul a urmărit valorificarea si dezvoltarea potentialului uman prin activarea si reconsiderarea acestuia.
    Activitătile care s-au desfăsurat pentru îndeplinirea obiectivelor propuse au fost:

1.Identificarea si definirea problemelor comunitare prin metode participative.

    S-a realizat un sondaj de opinie în vederea identificării si definirii problemelor comunitătii.

2. Media locală - vector de dezvoltare comunitară.

    S-a sprijinit si îndrumat o echipă redactională care a adunat informatiile si a redactat 10 numere din ziarul local Info Brezoi. Acest lucru a permis informarea corectă si permanentă a locuitorilor asupra problemelor locale, cresterea capacitătii colectivului redactional de a contribui cu idei si sugestii la rezolvarea problemelor locale, îmbunătătirea activitătii Primăriei prin existenta unui feed-back adecvat.
    S-au sprijinit elevii de la Liceul Teoretic din Brezoi pentru editarea revistei "Lotru".

3.Identificarea potentialelor de dezvoltare în comunitate si realizarea unui plan de dezvoltare

    Actiunea a constat în crearea și functionarea unor echipe de performantă care au identificat potentialele de dezvoltare si au realizat un plan de dezvoltare socio-economică pentru localitate pe diferite termene. Aceste planuri de dezvoltare au fost dezbătute cu Consiliul Local si Primăria si s-a alcătuit Strategia de dezvoltare a localitătii pe termen mediu și lung.

4.Valorificarea potentialelor si realizarea unui plan de marketing pentru produsele si serviciile existente deja în Brezoi

    Această activitate a constat în crearea si functionarea unei echipe care a elaborat un plan de marketing. În urma unui training de specialitate această echipă s-a constituit ca un compartiment de marketing al FCDL Brezoi. Rolul ei a fost de a identifica eventualii beneficiari ai produselor si serviciilor zonale. S-au pregătit oferte si s-au editat pliante.

5.Sistematizarea potentialelor de dezvoltare identificate

    S-au organizat sesiuni de pregătire a Consiliului Local în vederea creerii unei imagini comune asupra evolutiei mediului în care îsi desfăsoară activitatea si pentru functionarea comisiilor pe domenii, ca echipe de performantă capabile să preia experienta acumulată si să initieze proiecte.

6.Serie de întâlniri ale Consiliului Local cu cetătenii


    S-a încercat orientarea autoritătilor spre comunitate prin întâlniri si sprijinirea directă a rezolvarii problemelor comunitătii de către cetăteni.

Sus


Proiectul ,,Brezoiul, pol turistic si cultural"

    Proiectul este în derulare si este finantat din fonduri Phare de către Ministerul Dezvoltării si Prognozei prin Agentia pentru Dezvoltare Regională 4 Sud-Vest Oltenia
    Proiectul urmăreste pozitionarea localitătii Brezoi și a zonei învecinate ca un centru de interes turistic în vederea dezvoltării socio-economice a zonei. Prin proiect se urmăreste valorificarea potentialul turistic existent precum si dezvoltarea acestuia printr-o promovare eficientă a elementelor de interes si atractie pe care le oferă zona precum si prin dezvoltarea infrastructurii si produselor turistice locale, inclusiv prin crearea unor noi produse turisice si dezvoltarea furnizorilor locali de servicii, cu reliefarea si integrarea în specificul local.
    În vederea implementării obiectivelor propuse, prezentul proiect va consta în realizarea următoarelor grupuri de activităti:

1.Activităti de promovarea zonei turistice în care este amplasat orasul Brezoi- activitate ce se va derula pe două căi:

    Promovare cu caracter general: realizare de materiale publicitare (pliante, vederi, monografii, pagină Internet) care să pună în valoare obiectivele turistice, istoricul zonei, peisaje naturale.
    Promovare cu caracter specific, materiale de prezentare a caselor introduse în circuitul turistic cu posibilitățile de cazare, serviciile oferite (pliante).

2. Crearea unui Centru de informare si asistentă turistică.

    Crearea Centrului reprezinta unul din elementele esentiale pentru sprijinirea dezvoltării turismului în Brezoi.
    Centrul va îndeplini un rol dual: pe de o parte, va fi un dispecerat pentru furnizarea de servicii si informatii pentru turisti, pe de altă parte el se va constitui într-un element de sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii și serviciilor turistice din Brezoi, prin furnizarea de asistentă pentru proprietarii caselor introduse în circuitul agroturistic, precum si către alti furnizori de servicii turistice.

3.Identificarea si sprijinirea familiilor ce vor să se implice în turismul rural.

4.Realizarea unui nou obiectiv turistic prin restaurarea si consolidarea vechii biserici din lemn în cadrul unor tabere de lucru, work shop-uri de vară cu studenti si profesori din tară si străinătate de la facultăti de arhitectură, arte, artă monumentală.

Sus


Meniu

,,Brezoieni Pentru Brezoi
,,Brezoiul, pol turistic si cultural"

© 2007 - Fundatia Comunitatea pentru Dezvoltare Locala Brezoi
Conditii legale
Aceasta pagina web este finantata de Uniunea Europeana prin PHARE.